Saturday, November 16, 2013

Thaibikehouse.com ศูนย์รวมข้อมูลจักรยาน ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

Thaibikehouse.com ศูนย์รวมข้อมูลจักรยาน ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ "จักรยาน" พูดคุยเรื่องทั่วไปในแวดวงจักรยาน วงการนักปั่นจักรยาน สื่อกลางลงประกาศ ซื้อ-ขาย จักรยานใหม่ จักรยานมือสอง อะไหล่พร้อมอุปกรณ์ชั้นนำทั่วประเทศ.

จักรยาน ส่วนใหญ่หมายถึงจักรยานสองล้อ ทั่วไปหมายถึงเครื่องจักรกลชนิดเฟืองส่งกำลัง ที่ทำขึ้นเป็นยานพาหนะ จักรยานมีประวัติความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกับเครื่องจักรกลที่บังคับด้วยคน ประเภทต่างๆ จักรยานเป็นยานพาหนะกลไกขับเคลื่อนชนิดเดียวที่ได้ชื่อว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด.

เว็บไซต์ : http://www.thaibikehouse.com/

ประเภทของจักรยาน

  • จักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
  • จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
  • จักรยานทัวริ่ง (Touring Bike)
  • จักรยานไฮบริด (Hybrid)
  • จักรยานฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear)
  • จักรยานพับ (Folding Bike)
  • จักรยานมินิ (Mini)
  • จักรยานแม่บ้าน
  • จักรยานบีเอ็มเอกซ์ (BMX)
  • จักรยานเด็ก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

บริษัททัวร์ | สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย | ทัวร์ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย | ไหว้พระ 9 วัด ในประเทศไทย | แพ็คเกจทัวร์ในประเทศไทย

Friday, November 08, 2013

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ กิจกรรมวอล์ค แรลลี่

แพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียว นครราชสีมา 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ กิจกรรมวอล์ค แรลลี่ (Walk Rally) สร้างความสามัคคีในองค์กร และความสุขในการทำงาน ท่องเที่ยว Village Farm Winery ไร่องุ่นสไตล์ฝรั่งเศษ เที่ยวชมสวนผักปลอดสารพิษ / ไม้ดอกไม้ประดับ วังน้ำเขียว / การเพาะเห็ดหอม ฟลอร่า พาร์ค (Flora Park Wangnamkeaw) วังน้ำเขียว ชมไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ ร้านกาแฟ a cup of love วังน้ำเขียว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/RswjTx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แฟมิลี่ ออน ทัวร์ : Family on Tour
โทรศัพท์มือถือ DTAC : 08-1567-1332 เลขที่ใบอนุญาต 23/02090
เว็บไซต์ : www.fmlot.com แฟนเพจ : www.facebook.com/familyontour

วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Wat Phra Si Rattana Satsadaram or Temple of the Emerald Buddha) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew) เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

พระพุทธรูปสำคัญภายในพระอุโบสถ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 43 ซม. สูง 55 ซม.

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางห้ามสมุทร สูง 3 เมตร ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช เป็นพระพุทธรูปสำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดี เครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ ใช้ทองคำเท่ากับทองที่หุ้มพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา

พระสัมพุทธพรรณี รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างใน พ.ศ. 2373 ตามอย่างพุทธลักษณะที่พระองค์ทรงสอบสวนได้ สร้างจากกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิหน้าตักกว้าง 49 ซม. สูงถึงพระรัศมี 67.5 ซม. มีการเปลี่ยนพระรัศมีเป็นสีต่าง ๆ ตามฤดูกาล พร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นโรงกษาปณ์ ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารรูปแบบตะวันตก ในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่กองบูรณะจึงขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์มาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งหน้าสนใจหลายอย่างเช่นปืนใหญ่ที่ตั้งแสดงไว้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาจีนที่ตั้งไว้หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

By http://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaew

Monday, October 07, 2013

ประวัติพระราชวังจันทน์

พระราชวังจันทน์ ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอดีตยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทน์ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประวัติพระราชวังจันทน์

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) เป็นพระราชโอรสใน พระยาเลอไท พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง ของอาณาจักรสุโขทัย ทรงครองกรุงสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1890 - พ.ศ. 1904 ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 6 ของราชวงศ์พระร่วง พระมหาธรรมราชาที่ 1 เสด็จครองราชสมบัติ กรุงสุโขทัย ณ เมืองพิษณุโลก และทรงครองเมืองพิษณุโลกระหว่าง พ.ศ. 1905 - พ.ศ. 1912 เป็นเวลา 7 ปี พระองค์ทรงสร้างพระราชวังจันทร์บนเนินดินบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยา

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกใน พ.ศ. 2006 ทรงใช้พระราชวังจันทร์เป็นที่ประทับตลอด เชื่อว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระองค์ด้วย จากนั้นพระราชวังจันทน์ก็มักจะเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชของกรุงศรีอยุธยาในสมัยต่อๆมาจนถึงสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงให้สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปประทับอยู่ ณ ที่นั่น จากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดไปอยู่ที่พระราชวังจันทน์อีก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Monday, September 04, 2006

Map of Hua Hin


Hua Hin - Surrounding Area.

Hua Hin is about 200 km south of Bangkok on the west coast of the Gulf of Thailand.

Can be easily accessed by road (2 and half hour drive from Bangkok) - Taxis available here.

This charming seaside town can claim to being Thailand's oldest beach resort. This status dates from 1926 when King Rama VII built a beachside palace named Klai Kangwan (Far From Worries) The Thai royal family still customarily spend the hottest months of the year, generally March through April, there. Many prominent Bangkok families maintain beachside villas.

Hua-Hin Beach

This was the first beach to gain fame and popularity with holiday makers in Thailand. It extends some three kilometers southwards from the fishing village and rocky headland (that gives Hua Hin, literally Rocky Head, its name) until a southern headland where Buddhist temples cling to yet another, somewhat formidable cliff. Its crystal clear waters, clean white sand and wonderful atmosphere make it the number one choice and a dream resort for tourists, having never failed to delight visitors of all ages down the years. There is opportunity to do many water sports and horse riding on the beach.

Khao Takiab

Khao Takiab or "Chopstick Mount" is a large mount which juts out to sea and is capped with a temple at the top. It is located south of the town of Hua Hin. In and around the temple, is quiet, cool and breezy.

Suan Son Pradiphat Beach

This beautiful stretch of beach is 9 km south of Hua Hin, and takes it name from the "sun" or casuarinas pine trees which line the beach. Calm and peaceful, it is well cared for by the local army camp. There are plenty of restaurants.

The Royal Waiting Room

At Hua Hin railway station, this is one of oldest railway stations in Thailand, and its most striking feature is the unique Royal Waiting Room in Thai architectural style. The waiting room was moved from Sanam Chan during the reign of King Vajiravudh, Rama 6.

Wang Klai Kang Won Palace

Graciously built beside Hua Hin Beach by King Prajadhipok, Rama7, Wang Klai Kang Won served as an alternative summer palace for His Majesty and Queen Rampai Phanee. Designed with a European architectural feel, the original name was "Suan Klai Kang Won" and "Phra Tamnak Piamsuk", meaning "The Garden Far From Worries" and "The Royal Residence Full of Happiness".

Wang Klai Kang Won Palace - Hua Hin - ThailandBesides the royal residence and beautifully manicured ornamental gardens full of kinds of plants and objects d'art from Java, one must also be sure to see the beautiful collection of shells in the shell museum.

King Prajadhipok (King Rama VII) built the Klai Kangwon Palace at Hua Hin as a summer home for Queen Rambai Barni. The palace was designed by Prince Iddhidehsarn Kridakara, an architect and the Director of the Fine Arts Department, and officially opened in 1929.

Originally, Klai Kangwon comprised three mansions, each facing the sea. The two-storey buildings housed the royals, while smaller houses in the vicinity were for the entourage. The architecture of the palace is basically Spanish, designed to admit the cooling sea breezes.

A formal garden in front of the mansions has stone sculptures from Bali, sundials, nautical instruments, lamps and other ornaments. A section is given over to topiary-bushes sculpted and trained into interesting shapes.

Their Majesties the King and Queen still stay at Klai Kangwon Palace when on trips to Prachuab Khiri Khan and surrounding areas.

Marukhathaiyawan Palace (Palace of Love and Hope)

This beachside palace was formerly used as a royal summer residence by King Rama VI during the 1920s. The palace was designed by an Italian architect and built of golden teak.

Hua-Hin Night Market

Definitely to be counted as Hua Hin's most colorful nightly attraction. Every evening throngs of both Thai and overseas visitors will come to stroll around and take their pick from the many food stalls offering all kinds of freshly-prepared goodies. These includes Thai dishes, fresh seafood, Thai desserts and Indian roti bread. Besides the culinary delights, many other stalls offer visitors a host of memorable souvenirs.

National Parks Khao Sam Roi Yot

A mountain range with 300 peaks Sheltered in one of its several caves up in the hills is a royal pavilion, the main attraction for travelers prepared to go the distance.

Information : Hua Hin - Surrounding Area.

National Parks Khao Sam Roi Yot.

A mountain range with 300 peaks

Sheltered in one of its several caves up in the hills is a royal pavilion, the main attraction for travelers prepared to go the distance.

Story and pictures by KARNJANA KARNJANATAWE

Tham Phraya Nakhon, a cave high up in the mountains of Khao Sam Roi Yot National Park in the coastal province of Prachuap Khiri Khan is a major attraction for those visiting the park, but the climb uphill is very testing, not meant for the faint-hearted. I was determined to go the distance.

"Are you sure you can make it?'' asked a friend as we gathered on Laem Sala beach before the ascent and I nodded back confidently without quite knowing what lay in store for me.

By the time we were half way, ascending a steep trail, we were panting and short breath. After half an hour there was another steep climb ahead.

Instead of trekking, many visitors opt for a 20-minute boat trip from Baan Bang Pu beach to the cave. Most young travellers prefer climbing instead of taking the 200-baht boat trip.

More than a century ago, King Rama V stopped to rest in this cave after setting sail for the South from Bangkok. A pavilion, duly named ``Paradise on Earth'', was built, from where he presided over his subjects. Today, it sits gracefully inside the cave.

After struggling for a few more steps some visitors, especially the elder ones, gave up and chose to take snapshots of the royal pavilion from afar.

Those who made it to the cave found the pavilion glittering under a column of sunlight filtering in through cracks on top of the cave. Inside, it was hot and humid the thin air almost suffocating.

"Voila! Look how beautiful it is,'' said one visitor, her voice tinged with excitement. Resting on a slope inside the cave, the royal pavilion looked surreal given the crude surroundings and the sun's rays reflecting off it.

The pavilion features prominently on Prachuap Khiri Khan's provincial emblem.

The cave's existence dates back to the reign of King Rama I. According to Forestry Department records, the cave derived its name from the ruler of Nakhon Si Thammarat who accidentally discovered the cave while seeking shelter there from a storm.

In 1868, King Rama IV and his entourage of Thais and Europeans camped in the cave as they set out to observe a solar eclipse which the monarch had predicted, correctly, would occur on August 18 of that year. A replica of the picture of royal visit, a popular souvenir item, is on sale inside the cave.

The best time to visit the cave is around 10 a.m. when the pavilion is lit by soft rays of the sun.

Apart from Tham Phraya Nakhon, the park has other caves such as Sai which features odd limestone formations, stalactites and stalagmite. Another fascinating cave is Tham Kaew, which has formations of calcite crystals. They glow in the presence of light.

If you do not enjoy exploring caves, the park offers other recreational opportunities such as kayaking, boat cruise on Khlong Khao Daeng canal to observe wildlife _ birds, monkeys and monitor lizards. The best time for the hour-long cruise is early morning to late afternoon. And do not miss the evenings when the sun dips below the horizon of green rice fields.

For a good view, climb atop Khao Daeng, a short walk from the park office building. Watching the sun rise over the sea is particularly spectacular.

In addition, the park is home to some 300 bird species of which 180 are migratory. The best months to watch birds are September to November.

The Khao Sam Roi Yot is Thailand's first marine national park and was designated so in 1966. It has an area of 98.08 square kilometres straddling mountains that rise along a long coastline facing the Andaman Sea.

Khao Sam Roi Yot means a mountain with 300 peaks. There are various tales about the origin of its name. According to one, a Chinese argosy was hit by storm and sunk near the park. Only 300 on board survived. In Thai that is said as Sam Roi Rod. No one quite knows why, but some how over the years Sam Roi Rod came to be called Sam Roi Yot.

Information : National Parks Khao Sam Roi Yot.

Sunday, April 23, 2006

Welcome to Hua Hin.

Hua Hin welcomes you to an unforgettable holiday experience.

The oldest and most traditional Thai resort combines the attractions of a modern holiday destination with the charm and fascination of a still active fishing port.And while most other Thai holiday destinations cater mainly to foreign tourists, Hua Hin is a holiday resort for foreigners and Thais. Besides it's great 5 mile long beach Hua Hin provides the highest density of world class golf courses anywhere in Thailand while it's yet virtually undiscovered as an international Golf destination. Green-fees and other costs are currently among the lowest in the world while course maintenance and services are superb.

History.

While the beaches of Phuket and Samui were discovered only recently and have since undergone rapid and sometimes destructive development, Hua Hin has already been the favourite Thai resort for over 70 years.

The resort was discovered in the early 1920s by King Rama VII as an ideal getaway from the sultry metropolis of Bangkok. The tranquil fishing village was turned into the Royal resort and consequently became popular among Siam's nobility and upper-class.

The construction of a railway line from Bangkok ensured its accessibility and popularity with a wider part of the the Thai public.But it was the resort's royal endorsement which has given Hua Hin a special character of its very own.

In 1928, King Rama VII built his Klai Kangwon (Far From Worries) Palace which remains until this today an official royal residence. It is still frequently used by members of the royal family and is open to the public for visits.

Hua Hin continued to develop in its own leisurely way, both as a aristocratic resort with the added attraction of an 18-hole golf course, and as a fishing port. The Railway Hotel, today's Sofitel Central Hua Hin, was built by the State Railways of Thailand in 1923 in the architectural style of old Siam.

Many of Bangkok's rich and famous built their own beachfront summer homes to the north and south along the curving sandy bay, enjoying leisurely family weekends in a resort which has maintained its unique identity.


Attractions.

Today's visitor to Hua Hin will still sense this special atmosphere and old world charm.
Besides sun-filled days on the mile-long beach there are leisure activities for the whole family from watersports to golf. The area around the town let's you discover fabulous parks and peaks, caves and waterfalls.

In the evening the winding roads with a great variety of shops make a great stroll. And the restaurants built on stilts into the sea offer superb seafood in the legendary and unsurpassed preparation of the Thai cuisine.

Hua Hin has all the ingredients for a very special holiday experience.